Lotta Wanning

 

”Hästar har varit och är min sport sedan jag var liten men jag har även spelat basket och tränat simning. Jag har arbetat på ridskola i många år men även på dagis, fritids och i flera år på ett behandlingshem för barn och ungdomar med olika problem. 2006-2013 var jag anställd på SISU Idrottsutbildarna i Uppsala där jag främst arbetade med ridsportsföreningar men även mot andra idrotter och som kommunkontakt.
Idag driver jag ett eget företag som heter ”STIGBYGELN- ett bra avstamp när du vill upp” som vänder sig till alla inom idrotten, skola, kommun och företag.”

Mvh Lotta

Lotta Wanning har gedigen erfarenhet av att förläsa och utbilda inom personlig utveckling, om att sätta mål, motivation, bemötande och drivkrafter och vad det är som gör att vi verkligen är villiga att nå de mål vi sätter upp. Det handlar om att utveckla och stärka personer och därmed organisationer.

Tydligt och inspirerande ger Lotta Wanning handfasta och praktiska tips som man genast kan använda åter i sin egen vardag. Det gäller inte bara det du ställs inför i ditt arbete, utan är lika användbart i ditt privatliv.

Lotta lägger stor vikt vid att öka deltagarnas förståelse för hur vi som människor fungerar. Hon visar det med exempel hur den egna vardagen. Med den förståelsen ökar deltagarnas möjligheter att sedan ta till sig de praktiska och användbara tips som Lotta frikostigt delar med sig av.

Vad är det som gör att det kan vara svårt att gå ur den egna komfortzonen, men än viktigare hur tar dig ur den egna komfortzonen så du kan utvecklas och lära mer.

Hon talar om kopplingen mellan tanke, känsla och beteende, och hur man genom att träna sin tanke kan lära sig att styra sina känslor mot det som är positivt och därmed minska känslorna för stress och press, och på så sätt kunna må bättre och prestera bättre.

Mål är en viktig grund för att kunna mäta resultat och förbättra en verksamhet. Om mål saknas eller är luddigt formulerade försvinner motivationen oavsett hur starkt motiverad man är från början. Det är svårt att sätta mål. Om målen är diffusa fattar ingen vad de ska göra. Är målen för lågt satta sker ingen utveckling. Om målen är för högt satta resulterar det i besvikelse om man bara når halvvägs. Allt för ofta uppfyller man inte uppsatta mål utan ger upp på tok för tidigt.

Lotta Wanning är kunnig och inspirerande föreläsare och utbildare som frikostigt delar med sig av såväl målande exempel ur vardagen till användbara tips och råd. Hon skräddarsyr alltid sina föreläsningar och utbildningar för att matcha kundens behov och förväntningar.

Bakgrund

Lotta Wanning kommer ursprungligen från idrottens värld, men har också jobbat flera år dagis, fritids och behandlingshem för barn och ungdomar. Hon har också varit anställd under flera på på SISU Idrottsutbildarna och arbetat med utveckling av idrottsledare. Idag driver Lotta ”Stigbygeln – ett bra avstamp när du vill upp” med fokus på mental träning, mål och drivkrafter samt verksamhets- och värdegrundsutveckling.

Ämnesområden

 • Mental träning
 • Självkänsla och självförtroende
 • Sätta mål
 • SMARTA mål
 • Vision
 • Värdegrundsutveckling
 • Ledarskap och ledarstilar
 • Bemötande
 • Coachingsamtal
 • Bäst när det gäller (Mental träning och idrottspsykologi för idrottare och ledare inom idrott)
Utbildningar
 • Idrottscoachprogrammet på Bosön
 • Mentalrådgivare/Idrotts psykologisk rådgivare
 • Pedagogik på Uppsala Universitet
 • Ledaskap & coaching programmet i Umeå
 • Processledare- Bosön/SISU Idrottsutbildarna Projektledare– Bosön/SISU Idrottsutbildarna
 • Level II ridlärare
 • c-tränare dressyr