Föreläsningar

Stigbygeln är ett företag som främst vänder sig till organisationer, föreningar och aktiva inom, eller i nära anknytning till idrotten. I samarbete med uppdragsgivaren, genomför Stigbygeln utbildning för ledare, personal och deltagare/aktiva. Stigbygeln arbetar ute hos kunden inom ämnena ridlära, pedagogik, ledarskap och coachning. Formen kan vara allt från föreläsningar och kurser, till projekt- och processledning.

Här är ett urval av föreläsningar kring ämnen som Stigbygeln erbjuder. Med utgångspunkt från följande ämnen anpassar vi föreläsningarna för just ert behov.

– Självkänsla & Självförtroende

Vad är skillnaden? Hur kan de olika begreppen påverka min prestation/beteende? Vad är tecken på en bra respektive mindre bra självkänsla och självförtroende? Detta är några av de perspektiv som föreläsningen tar.

Litteratur: träna bort den stressrelaterade ohälsan (M.Tonkonogi, H. Bellardini), Jag vill jag kan jag ska (T.Nilsson), Bli en vinnarskalle (O.Röhlander), m.m

– Att var idrottsförälder

Hur kan jag som förälder vara ett stöd till mitt barns idrottande? Vad är mitt mål med mitt barns idrottande? Vad gör jag när hen inte vill träna? Vad gör jag när hen vill träna för mycket?

Föreläsningen baseras på boken ”Världens bästa idrottsförälder” (SISU Idrottsböcker). ”Att sätta glädjen i centrum (SISU Idrottsböcker) och ”Skapa talang” av K. Persson och P Svensson

– Bäst när det gäller/Mentalträning-Idrottspsykologi

Denna föreläsning kan så klart som alla andra skräddarsys efter vad ex, laget, organisationer eller företaget behöver i stunden eller på sikt. Ex Hur sätter vi mål? Hur behåller vi motivationen? Vad menas med copingstrategier? Hur hanterats stress och hur kan negativa tankar bli positiva?

Litteratur: Bl.a. Mindset (C. Dweck), 103 mentalamodeller (a &J. Plate), Knopp och kropp – sans och balans (J & A Plate), Skapa talang (K. Persson & P. Svensson) m.fl.

– Ledarskap & Ledarstilar

Vem är en ledare?  Vill alla vara det? Kan alla vara en ledare?

Föreläsningen tar upp olika faktorer som påverka mot ett gott ledarskap. Vad forskning visar och hur man på ett lätt sätt kan stärka sitt egna ledarskap om man är villig att göra ”jobbet”. Ibland talas och skrivs det om olika ledarstilar. Finns olika och i så fall när behövs det i ert ex lag, organisation eller företag?

Litteratur: Världens bästa coach (SISU Idrottsböcker), utveckla ledarskapet (SISU Idrottsböcker) m. m.

– Att vara idrottsledare eller anhörig till ett barn utanför ”normen”

Hur kan vi göra för att göra samvaron lite lättare med och för de unika barnen kring oss? Många gånger är vi människor mer normtänkande än vad vi vill vara, så vad händer när ett barn inte följer normen? Hur reagerar människor i omgivningen och hur agerar du i din samvaro med barnet?
Vilka valda sanningar påverkar dig, hur hanterar du sorgen och det ibland krävande beteendet du möter? På vilket sätt stöttar och hjälper du ditt barn, de barn du tränar eller har i din närhet bäst?

– Ridlära

Jag har privat träningar i dressyr och även kurser på olika anläggningar. Vi kurstillfällen tycker jag att det är bra att ha minst ett teoripass i ridlära för att stärka elevers rid teoretiska kunskaper.

Teorin bygger på ex Ridhandboken 1 & 2 m.m.